Yaşam koçu danışanın farkındalığını geliştirmesini sağlayan, hayat kalitesini arttıran, ulaşmak istediği hedefe taşıyan kişisel gelişim uzmanıdır. Yaşam koçluğu danışanların hayatında istenilen sonuçlara ulaşmalarını sağlayan bir işbirliği sürecidir. Yaşam koçu, kişinin şu an nerede olduğuna ve süreç sonunda nerede olmak istediğine odaklanır. Yaşam koçu danışana ayna olur ve mevcut durumundan olmak istediği ideal durumuna taşır. Bu süreçte konuyla ilgili bakış açıları ve yaklaşımları değerlendirerek denenmiş ve başarı sağlanmış teknikleri, farkındalık yaratarak uygular ve kişiye hedefe giderken yol arkadaşlığı yapar.

Kişiler yaşamlarında sürekli farklı anlara ve davranışlara tanıklık ederler.
Her geçen gün yepyeni sorunlar veya aşılması güç problemleri aşamadıklarından yaşam koçlarından destek almak isterler.
Bundan dolayı yaşam koçlarının birçok sorumluluğu bulunur.

Yaşam koçu danışanın farkındalığını geliştirmesini sağlayan, hayat kalitesini arttıran, ulaşmak istediği hedefe taşıyan kişisel gelişim uzmanıdır.
Yaşam koçluğu danışanların hayatında istenilen sonuçlara ulaşmalarını sağlayan bir işbirliği sürecidir.
Yaşam koçu, kişinin şu an nerede olduğuna ve süreç sonunda nerede olmak istediğine odaklanır.
Yaşam koçu danışana ayna olur ve mevcut durumundan olmak istediği ideal durumuna taşır.
Bu süreçte konuyla ilgili bakış açıları ve yaklaşımları değerlendirerek denenmiş ve başarı sağlanmış teknikleri, farkındalık yaratarak uygular ve kişiye hedefe giderken yol arkadaşlığı yapar.
Yaşam koçu, kişinin şu an nerede olduğuna ve süreç sonunda nerede olmak istediğine odaklanır.
Yaşam koçu danışana ayna olur ve mevcut durumundan olmak istediği ideal durumuna taşır.
Bu süreçte konuyla ilgili bakış açıları ve yaklaşımları değerlendirerek denenmiş ve başarı sağlanmış teknikleri, farkındalık yaratarak uygular ve kişiye hedefe giderken yol arkadaşlığı yapar.

Yaşam koçlarının önemli görevleri:
Yaşam koçları danışan kişilerin kişisel davranışlarını analiz ederek zihin yapılarını şekillendirir.
Danışanların insani değer yargılarını inceler ve kişilikleriyle ilgili bir plan çıkarır.
Yaşam koçları danışanlarının daha pozitif bir kişi olması için tüm bilgilerini paylaşarak daha mutlu bir yaşam sürmelerini destekler.
Yaşam koçları danışanlarının sorumluluk sahibi olmalarını sağlar ve onları hiçbir şekilde eleştirmez.
Hayata dair tüm güç ve motivasyonu sağlayarak zinde kalmalarını sağlar.
Yaşam koçları aldıkları eğitimlerin sayesinde her farklı kişilikte olan bireylerin içinde bulundukları olumsuz hayattan daha mutlu bir hayata geçmelerinde yardımcı olur.
Yaşam koçları danışanlarının arkasında değil, her zaman yanında durur.
Onları yönlendirmez ve kendi düşüncelerini empoze etmez.
Yaşam koçları danışanlarına akıl vermek yerine yaşanılan olaylardan ders çıkarmalarını bekler.
Danışan kişilerin hayat biçimini öğrenmek için sürekli mantıklı sorular yöneltir.
Gelen cevaplara göre bir plan yaparak daha kaliteli bir yaşam sunmaktadır.
Yaşam koçları danışan kişilerle sürekli bir sohbet ortamı yaratır.
Çünkü kişinin rahat olması sorunlarını anlatmada en önemli unsurdur.
Samimi yapılan sohbetlerle yaşam koçlarının ve danışanın huzurlu olması sağlanır.